Systeem:
· Ontwikkeld en beheerd door Onderzoeksburo Jan Waalen.
· Technische realisatie iTREND webdesign.
· Vormgeving Bruut Ontwerp.
· Gebouwd in PHP en MySQL.
· Te gebruiken op PC en tablets.
· Maakt geen gebruik van Cookies.
· Registreert geen andere persoonsgegevens dan de contactpersonen aangedragen door de betreffende organisatie.

 

We beogen te realiseren:
1. Een helder en gebruiksvriendelijk systeem.
2. Prettige look en functioneel.
3. Optimaal te vinden via Google. Alle vacatures en organisaties in het bestand zijn afzonderlijk direct bereikbaar met eigen url, bijvoorbeeld http://www.ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl/organisatie/62/careyn-zes-rozen.html en ook zo via Google te vinden.
4. Maatgerichte aanpassingen in de look per klant.
5. Te plaatsen achter eigen domeinnaam van een klant.
6. Te integreren in eigen website van een klant met aangepast look en functies. (zie afb. 1)
7. Toe te passen als web widget om vacatures van een organisatie op eigen website te tonen, vacatures zijn hierdoor op eigen website steeds actueel zonder extra be-heer.
8. Achtergrond informatie over en voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk koppelen aan deze website.
9. Actieve koppeling met LinkedIn en Facebook.
10. Nieuwsbrief om organisaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
11. Stimuleren dat organisaties op hun website een link plaatsen naar hun gegevens in de vacaturebank om extra hoge score bij Google te realiseren.

 

Onze service:
1. Systeem en content zijn in eigen hand van Onderzoeksburo Jan Waalen, hierdoor zijn aanpassingen en aanvullingen snel en eenvoudig door te voeren.
2. Online handleiding.
3. Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur (ook in weekend).
4. Training en introductie op locatie indien gewenst.
5. Responstijd voor meldingen en aanvragen in de regel binnen 48 uur.
6. Landelijk databestand met lokale ontsluiting. (zie afb. 2)
7. Vacatures kunnen aan meerdere gemeenten of provincies gekoppeld worden voor een groter wervingsgebied.
8. Landelijke of provinciale vacatures hoeven maar één keer worden ingevoerd.
9. Vrijwilligers kunnen lokaal, regionaal, provinciaal of landelijk zoeken, of naar buiten-landse vacatures.
10. Snelle selectie mogelijkheden vanaf startpagina om specifieke vacatures te vinden.
11. Selectielijsten - als doelgroep en categorie - zijn door ons per direct aan te passen aan nieuwe wensen van klanten.
12. Gemeentelijke herindelingen en regionale samenwerking is ook in het bestand op te nemen als te selecteren gebied.

 

Backoffice:
1. Webbased systeem, na autorisatie vanaf iedere locatie (PC, iPad of tablet) te ge-bruiken, door beheerder en contactpersonen.
2. Waar mogelijk gebruik van selectielijsten van standaard gegevens.
3. Data opslag is direct in frontoffice te zien.
4. Ruimte voor vertrouwelijk informatie als geheim telefoonnummer, aantekeningen, ander postadres e.d.
5. Vacatures kunnen door steunpunt en/of door organisatie zelf worden bijgehouden, gekoppeld aan verschillende mate van autorisatie.
6. Grote regionale organisaties kunnen met afzonderlijke afdelingen/locaties in bestand worden opgenomen. Hierbij kan één centrale beheerder (steunpunt niveau) aange-wezen worden en een beheerder en diverse gebruikers per afdeling/locatie
7. In het beheermodule kan op 7 niveaus aangegeven worden wie welke rechten heeft; op niveau van steunpunt, organisatie en afdeling.
8. Plaatsing van nieuwe organisaties alleen door steunpunt of databestandbeheerder.
9. Plaatsing van nieuwe vacatures door organisatie; na screening door beheer-der/steunpunt pas actief op de website.
10. Duur van actief zijn van vacature is in te stellen. Standaard is drie maanden om ver-vuiling tegen te gaan. Organisatie krijgt automatisch bericht na 10 weken.
11. Bezoekers aantal en reacties per vacature en per organisatie via inlogscherm zicht-baar.
12. Aantal verplichte velden in bestand om het systeem optimaal te laten functioneren, plus aantal vrije velden voor aanvullende informatie en aantal verborgen velden voor het beheer om eigen aantekeningen te maken.
13. Controlelijsten voor onvolledig ingevulde vacatures.
14. Diverse rapportages zijn standaard aanwezig en andere kunnen op maat gemaakt worden. Belangrijk is dat we vooraf weten voor welke gegevens een rapportage ge-maakt moet kunnen worden.
15. Per organisatie kunnen meerdere vacatures, locaties, contactpersonen en beheer-ders opgenomen worden. Aantal toe te staan vacatures wordt door de beheerder bepaald.
16. Per vacature kan men een locatie en contactpersoon selecteren uit lijst van die or-ganisatie. Als gegevens in deze lijsten worden aangepast, worden die bij de vacatu-re ook automatisch aangepast.
17. Logo van de organisatie kan in bestand worden opgenomen en gekoppeld worden aan de organisatie en vacature gegevens.
18. Bij vacature kunnen 1,2,3 of 4 foto’s worden toegevoegd om de vacature te verle-vendigen of om visuele informatie te geven.

 

Frontoffice:
1. Vacatures laten uitgebreide informatie zien plus contactgegevens van organisatie en contactpersoon.
2. E-mail en internet adressen zijn hyperlinks.
3. Vrijwilligers die willen solliciteren kunnen direct contact opnemen met betreffende contactpersoon van de organisatie via een sollicitatieformulier. Kopie van meldingen worden ook verstuurd naar het steunpunt en beheerder van de organisatie.
4. Alleen actieve vacatures zijn te zien in de frontoffice, inactieve vacatures blijven wel in het bestand en kunnen weer geactiveerd worden.
5. Bezoekersaantallen worden geregistreerd per organisatie, per vacature en per solli-citatie.
6. Vacatures zijn op datum gesorteerd. (Nieuwste vooraan)
7. Met een zoekwoord kan snel gezocht worden naar interessante vacatures.
8. De vacatures kunnen op verschillende aspecten gefilterd worden.
a. Gemeente, regio of provincie naar keus;
b. Korte klussen, Maatschappelijke stage, Thuiswerk, Buitenland of Collecteren;
c. Geschikt voor Anderstaligen, Rolstoelgebruikers, Visueel beperkten of ver-standelijk beperkten;
d. Doelgroep (is aan te vullen);
e. Soort vrijwilligerswerk (is aan te vullen);
f. Soort organisatie (is aan te vullen);
g. Naam van de organisatie (wordt automatisch aangevuld);
h. Filter kan uitgebreid worden met leeftijd, geslacht of werktijden.
9. Vacature is te mailen, te printen en kan gedeeld worden met “vrienden” via de be-kende sociale media als Facebook, Twitter en andere.
10. Nieuwste 10 vacatures staan op startpagina, alsook de 10 nieuwste organisaties
11. Online handleiding.
12. Locatie op kaart via Google-Maps.
13. Logo of foto bij organisatie en vacature zichtbaar voor herkenning.
14. Met de knop “Regio’s”, kan men een gemeente selecteren op een landkaart.
15. Met de knop “Organisaties” krijgt men een overzicht van alle opgenomen organisa-ties en kan men via die organisatie de vacatures raadplegen.