Verfijn zoekresultaat

 

verwijder alle zoekcriteria

<- Terug naar zoekresultaten

> Home > Vacatures > >

Cursusleidster - Directrice des CoursOmschrijving

Als Directrice des Cours ben je verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van cursussen, de cursusadministratie, en je bent het aanspreekpunt voor docenten, cursisten en aspirant-cursisten.

Als je wilt, kan je zelf ook één of meer cursussen geven.

Cursussen
Je maakt de cursusplanning. Meestal baseren we ons op het aanbod van het voorgaande jaar. Daarnaast staat het je vrij om n.a.v. ideeën van jou of één van de andere docenten met voorstellen voor nieuwe cursussen te komen.
Je overlegt met de docenten wie welke cursus gaat geven.
Je begeleidt eventuele nieuwe docenten bij hun inwerkperiode.
Je neemt zo nodig het besluit tot het samenvoegen of splitsen van groepen, en houdt daarbij zorgvuldig rekening met zowel de financiële rentabiliteit als een goede niveau-indeling.
Je bepaalt in overleg met het bestuur de cursusprijzen.
Je stelt de teksten op voor het programmaboekje en de website.
Je reserveert de cursuslocaties.

Inschrijving cursisten
Je organiseert de inschrijfdagen aan het begin van het seizoen.
Door het jaar heen beantwoordt je telefonisch en via de mail vragen van cursisten en aspirant-cursisten over instroommogelijkheden, niveau, etc.
De cursisten melden zich aan via de website of middels een inschrijfformulier. Jij maakt de groepsindeling in Excel en licht de docenten in.
Je informeert de penningmeester zodat die de betalingen kan controleren.
Je levert de mailadressen van de cursisten aan de webmaster aan zodat de nieuwe cursisten de nieuwsbrief ontvangen.
Je stimuleert, samen met de docenten, dat cursisten zich vroegtijdig inschrijven voor het nieuwe seizoen.

Docenten
Je overlegt 3x per jaar met de docenten. In deze overleggen worden de cursusorganisatie en lesinhoudelijke kwesties besproken.
De docenten worden 2x per jaar of maandelijks uitbetaald. Je controleert hun urenoverzicht en stuurt dat door naar de penningmeester.
Er is mogelijkheid tot bijscholing voor jezelf en docenten, het budget wordt in overleg met het bestuur vastgesteld.

Zutphen
Je maakt deel uit van het bestuur van de Alliance Française Zutphen.
We vergaderen ongeveer 8x per jaar.
We organiseren per jaar 7 culturele avonden en 4 maal een Café français.

Landelijk overleg
Jaarlijks is er 2x een overleg met andere DdC’s.
Je krijgt van het hoofdbureau regelmatig mail over examens, nieuwsbrieven en stages voor docenten, het Dictée i.s.m. TV5 en het Concours Visions d’Europe.

Overig
We brengen onze activiteiten onder de aandacht op de brocantemarkt in Zutphen, eind augustus en tijdens de open dag van ’t Warnshuus.

Meer informatie
Heb je interesse, neem dan contact op met de voorzitter, Marieke Lodder, tel. 0575-542754, zutphen@afpb.nl

 

Plaats en tijd van het werk

Adres Wilgestraat 9, 7204 DP Zutphen

Aantal uren

6 uur per maand

Wanneer

direct

Periode

onbepaald

Werktijd toelichting

De piektijd is september, tijdens de inschrijfperiode, vraagt het wat tijd. In de andere maanden is de belasting 6 uur per maand.

 

Uitgebreide informatie

Man/Vrouw
Mannen en vrouwen
Leeftijd
Vanaf 30 jaar

Gevraagde kennis of vaardigheden

Kennis van de Franse taal, communicatief vaardig, organisatorisch talent.

Wat is de meerwaarde

U draagt bij aan een mooie voorziening in de omgeving nl. het mogelijk maken dat inwoners de Franse taal (opnieuw) kunnen leren of bijhouden.

Hoe kom je in aanmerking

Door contact op te nemen.
Dagdeel
Overdag, avond en/of weekend
Deze vacature isVanuit thuis
Met reis/onkostenvergoeding


Vacature ingevoerd op: 03-10-2020

Vacature goedgekeurd op: 17-11-2020


Organisatie gegevens