Zoek op trefwoord

Selectie verfijnen

Let op!

Deze vacature is verlopen. Je kan hier niet meer op solliciteren!

Help mensen met hun administratie bij Humanitas

Omschrijving
Als vrijwilliger ondersteun je deelnemers met het ordenen van brieven en help je inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en eventuele schulden. Je helpt ook bij het aanvragen van sociale voorzieningen, zoals uitkeringen of toeslagen.

Mogelijke werkzaamheden van een uitvoerend vrijwilliger TA (maatwerk)
- Samen post openen en ordenen;
- Inkomsten en uitgaven in kaart brengen;
- Indien gewenst maandbegroting opstellen.
- Checken of deelnemer belangrijke formulieren heeft ingevuld (belasting, subsidie);
- Helpen met verzamelen van de nodige gegevens om de formulieren in te kunnen vullen;
- Checken of deelnemer van bestaande voorzieningen gebruik maakt;
- Checken of deelnemer in aanmerking komt voor vrijstellingen/kwijtscheldingen;
- Inventarisatie van schulden;
- Zo nodig helpen met invullen van formulieren;
- Voorbeeldbrieven geven of verwijzen naar handige sites;
- Coachen bij het maken van keuzes t.a.v. gedragsverandering: omgaan met schulden/omgaan met schuldeisers; -
Vervolgstappen met deelnemer bespreken: welke acties kan zij/hij ondernemen en waar kan hulp worden geboden.


Plaats en tijd

Adres Thuisadministratie, Oude Rijn 44b , Leiden
ToelichtingWe vragen je om minstens een half jaar beschikbaar te zijn, voor ongeveer 2 uur per week (dat kan soms meer en soms minder zijn).

Uitgebreide informatie

Man/VrouwMannen en vrouwen
LeeftijdVanaf 18 jaar

Gevraagde kennis of vaardigheden
Voordat je aan de slag gaat, word je getraind via een e-learning en twee bijeenkomsten. Verder zijn er gedurende het jaar bijeenkomsten met de andere vrijwilligers waarin ervaringen en kennis gedeeld wordt of waar een inhoudelijk thema besproken wordt.

De vrijwilliger:
- Vindt het leuk om de administratie te doen;
- Vindt het leuk om een ander te helpen;
- Laat de deelnemer eigen keuzes maken en geeft inzicht in de gevolgen hiervan;
- Beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk;
- Veroordeelt de deelnemer niet;
- Kan omgaan met emoties;
- Luistert naar de deelnemer;
- Stelt open vragen en vraagt zo nodig door;
- Kan feedback geven en ontvangen;
- Deelt haar/zijn ervaringen met andere vrijwilligers.

Wat is de meerwaarde
Van mens tot mens, dat is een van de kernwaarden van Humanitas. Je doet dit vrijwilligerswerk bij de deelnemer thuis. Je komt daardoor in contact met mensen die je anders niet zo snel ontmoet. Mensen met wie je even oploopt, een steuntje in de rug bent en helpt om hun administratie weer zelfstandig te kunnen doen. Het is een waardevolle besteding van je tijd en je leert veel over andere mensen.

Hoe kom je in aanmerking

Voor meer informatie over de positie, neem contact op met Angela Selhorst op 06-82012869 of via de email ta.leiden@humanitas.nl
DagdeelOverdag, avond en/of weekend
Deze vacature isMet reis/onkostenvergoeding
Met vrijwilligersverzekering

Met scholing

Met begeleiding

Met vrijwilligers contractHumanitas Rijnland  Help mensen met hun administratie bij Humanitas

Correcties/verlenging doorgeven
Vacature geplaatst op: 25-10-2022Humanitas Rijnland

Organisatie gegevens

Humanitas Rijnland
Oude Rijn 44b
2312HG Leiden
Telefoon: 0682012869
www.humanitas-rijnland.nl
rijnland@humanitas.nl

Doelstelling:
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens.

Contactpersonen
Angela Selhorst
Coordinator Thuisadministratie
Telefoon: 06-82012869
ta.leiden@humanitas.nl

Locatie
Thuisadministratie
Oude Rijn 44b
2312HG Leiden
Telefoon: 06-82012869

Meer vacatures

Bekijk alle vacatures van Humanitas RijnlandHumanitas Rijnland  Help mensen met hun administratie bij Humanitas


Beheerder: DVVb, Jan@dvvb.nl