Verfijn zoekresultaat

 

verwijder alle zoekcriteria

<- Terug naar zoekresultaten

> Home > Vacatures > >

Let op!

Deze vacature is verlopen. Je kan hier niet meer op solliciteren!

Secretaris Vereniging Best Duurzaam

Omschrijving

Door het vertrek van de huidige secretaris is Best Duurzaam op zoek naar een nieuwe secretaris.

Algemene taken:

o Het samen met het bestuur voorbereiden, van de strategische richting van Best Duurzaam
o Het samen met het bestuur bespreken, van de strategische richting en het
daaruit voortvloeiende jaarplan in de ALV
o Het Vertegenwoordigen van het bestuur in relevante gremia
o Netwerken

Secretaristaken

o Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering
o Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen
o Notuleert bestuursvergaderingen
o Behandelt in- en uitgaande post; beheert dagelijks de mailbox
bestuur@bestduurzaam.nl
o Organiseert in overleg met de voorzitter minimaal 2 keer per jaar de Algemene
ledenvergadering (ALV)
o Nodigt leden uit voor de ALV en zorgt voor verzending van de vergaderstukken
o Notuleert de ALV
o Maakt het secretarieel jaarverslag
o Is als verantwoordelijke voor de ledenadministratie tevens verantwoordelijk voor
de AVG en in die hoedanigheid functionaris gegevensbescherming

 

Plaats en tijd van het werk

Adres Raadhuisplein 30, 5685 JD Best

Aantal uren

Wanneer

Periode

Werktijd toelichting

Werktijden zijn naar eigen inzicht in te delen, behalve de vergaderingen kunnen de meeste werkzaamheden vanuit thuis uitgevoerd worden.

 

Uitgebreide informatie

Man/Vrouw
Mannen en vrouwen
Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Gevraagde kennis of vaardigheden

Ondernemerschap en veranderbereidheid: bestuurders nemen initiatief, zien kansen en benutten deze en spelen flexibel in op nieuwe ontwikkelingen.
Bestuurders begrijpen dat beweging altijd nodig is, zeker in een groeiende
organisatie als Best Duurzaam. Zij zijn daarom steeds bezig om hun eigen praktijk en
werkwijze ter discussie te stellen en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen binnen en
buiten de organisatie.
• Samenwerken en delegeren: het bestuur weet dat ze het niet alleen hoeft te doen.
Binnen de organisatie zijn bestuurders actief op zoek naar vrijwilligers die
uitvoerende werkzaamheden kunnen oppakken. Samenwerking met zuster
coöperatie Best Energie is van evident belang waarbij zoveel mogelijk in
gezamenlijkheid tussen beide besturen bekeken wordt welke maatregelen
noodzakelijk zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen voor Best te behalen
• Door transparante besluitvorming laten ze zien dat ze in staat zijn de richting te bepalen en het initiatief te nemen.
• Strategisch inzicht
Samen met het bestuur op basis van externe en interne ontwikkelingen de strategie van Best Duurzaam voor de komende jaren bepalen.
• Netwerken
Best Duurzaam wil een spin in het web zijn van duurzaamheidsactiviteiten in Best. Dit betekent dat het bestuur nauwe contacten wil en moet onderhouden met relevante stakeholders zoals de gemeente, de politieke partijen, IVN, Thuis, het onderwijs,
ZLTO, de banken en andere duurzaamheidsorganisaties. Van een bestuurslid wordt
verwacht een bijdrage te leveren aan het leggen en onderhouden van deze contacten.

Wat is de meerwaarde

Een vrijwilligersfunctie bij een organisatie die zich wil inzetten voor een duurzame gemeenschap; • Een mooie rol in een groeiende vereniging die een bijdrage wil leveren aan de duurzaamheidstransitie op lokaal niveau; • Een leuke functie bij een vereniging met veel enthousiaste en betrokken leden uit Best. • De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Hoe kom je in aanmerking

Uiteraard is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken en meer informatie over de inhoud van de functie te verkrijgen. Voorzitter en secretaris maken daarvoor graag een afspraak met u. Mail kan via bestuur@bestduurzaam.nl of rechtstreeks via onderstaande contactgegevens. - Jan Willem Slijper (voorzitter Best Duurzaam) fjwslijper@onsbrabantnet.nl - Arjan Buchholz (secretaris Best Duurzaam) bestuur@bestduurzaam
Dagdeel
Overdag, avond en/of weekend
Deze vacature isVanuit thuis
Met reis/onkostenvergoeding


Best Duurzaam  Secretaris Vereniging Best Duurzaam

Vacature ingevoerd op: 10-01-2022

Vacature goedgekeurd op: 10-01-2022


Organisatie gegevens