Verfijn zoekresultaat

 

verwijder alle zoekcriteria

<- Terug naar zoekresultaten

> Home > Vacatures > >

Let op!

Deze vacature is verlopen. Je kan hier niet meer op solliciteren!

Enthousiaste mentoren

Omschrijving

In onderstaand overzicht geven we een overzicht van wat we binnen dit project verwachten van u als mentor. Het gaat hierbij met name om interactie met de jongeren en hieraan een richting geven door middel van de POP. daarnaast zijn er een aantal administratieve verwachtingen en verwachtingen richting het projectteam en de collega mentoren.

Introductie:
* Volgen van de training
* Interactieve houding tijdens de training
* Commitment voor minimaal een schooljaar
* Matchinggesprek met jongere
* Indien gewenst gesprek met school

Interactie mentee
* Kennismaking gesprek
* Inleven in leefwereld
* Gezamenlijk met mentee opstellen POP
* Wekelijks contact (hoe is in overleg met mentee)
* Met mentee werken aan knelpunten
* Signaleren onbesproken knelpunten
* Gezamenlijk zoeken naar hulpaanbod
* Ontspanningsactiviteiten ondernemen
* Deelnemen aan belangrijke momenten (schoolpresentaties, optredens enz.)
* Iedere 3 maanden POP evalueren en bijstellen

Administratie
* Wekelijks bijhouden logboek en dit per maand aanleveren aan projectleider
* 3 maandelijks bijstellen POP
* Maandelijks kort voortgangsoverzicht voor school maken
* Knelpunten en hulpverleningbehoeften gelijk terugkoppelen naar projectleiding

Projectteam
* 2 maandelijks deelnemen aan teambijeenkomst mentoren voor ervaring en kennis uitwisseling
* Openstaan voor advisering collega mentoren
* Indien nodig afstemming met sleutelfiguur over interactie mentee / ouders

 

Plaats en tijd van het werk

Adres Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Aantal uren

Wanneer

Periode

Werktijd toelichting

In overleg

 

Uitgebreide informatie

Man/Vrouw
Mannen en/of vrouwen
Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Gevraagde kennis of vaardigheden

Wil jij graag je netwerk verbreden, je sociale competenties verbeteren en je verdiepen in het mentorschap?
Meld je dan nu vrijwillig aan als mentor en word de ‘perfecte match’ voor een student.

Wat is de meerwaarde

Wij bieden jou een professionele training over het mentorschap. Wij willen ons graag inzetten voor het beperken van het schooluitval onder jongeren op verschillende MBO – scholen in Rotterdam en omstreken. Voel jij ook geroepen om met ons samen te werken en je in te zetten voor het project ‘samen tegen schooluitval’ en mogelijk een leuke vriendschap op te bouwen, neem dan contact met ons op.
Dagdeel
Alleen overdag

Vacature ingevoerd op: 04-11-2013

Vacature goedgekeurd op: 14-01-2019


Organisatie gegevens