Verfijn zoekresultaat

 

verwijder alle zoekcriteria

> Home > Vacatures > >

Coördinator buurtgroepen

Vac. nr: 1801


Omschrijving

Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij:
• de vrijwilligers ondersteunt bij het opzetten van het activiteitenprogramma, in samenspraak met de deelnemers
• de coördinerende taken rondom de dagbesteding op zich neemt
• het financiële budget van de groep bewaakt
• zorgt voor een adequate financiële registratie en afwikkeling met eventuele participanten
• noodzakelijke administratieve taken uitvoert of, onder machtiging, dit delegeert naar een van de vrijwilligers (bijvoorbeeld bijhouden van de gegevens deelnemers en de aanwezigheidsregistratie ten behoeve van het innen van de eigen bijdrage)
• de kennismaking met de deelnemers (inclusief een eventueel huisbezoek) verzorgt en, in overleg met een potentiële deelnemer en de eventuele mantelzorger, beoordeelt of de inloopgroep voor iemand een passende voorziening is
• ondersteuning kan bieden bij signalering van eventuele veranderingen in de situatie van de deelnemers, hierover met de vrijwilligers, deelnemers en/of de mantelzorgers in overleg gaat en zo nodig door- of terugverwijst naar de thuissituatie en/of wijkverpleegkundige, huisarts
• de pool van vrijwilligers beheert
• periodiek individueel overleg heeft met de vrijwilligers (voortgangsgesprek/evaluatie)
• een bijdrage levert aan de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers
• een aantal malen per jaar werkoverleg organiseert voor de vrijwilligers
• een aantal malen werkoverleg heeft met mede-coördinatoren
• het contact onderhoudt met het verantwoordelijke bestuurslid
• een aantal malen per jaar werkoverleg heeft met het eindverantwoordelijke bestuurslid van het Rode Kruis

 

Plaats en tijd van het werk

Adres Torendreef 22 , Bladel

Aantal uren

Wanneer

Periode

Werktijd toelichting

2 tot 3 uur per week.

 

Uitgebreide informatie

Man/Vrouw
Mannen en/of vrouwen
Leeftijd
Vanaf 24 jaar

Gevraagde kennis of vaardigheden

* Goed organiserend
* Beslissingen nemen
* Planmatig werken
* Oplossingsgericht werken
* Taken delegeren
* Teamgevoel creëren
* Informatie helder overbrengen op anderen
* Contacten leggen en onderhouden
Dagdeel
Overdag, avond en/of weekend


Rode Kruis De Zaligheden Coördinator buurtgroepen


Vacature ingevoerd op: 05-05-2015

Vacature goedgekeurd op: 23-11-2018


Organisatie gegevens