Over ons

Deze database met bijbehorende website is een initiatief van Onderzoeksburo Jan Waalen. We werken als kleine organisatie intensief samen in een netwerk van een achttal kleine organisatie op het terrein van ICT en webdesign. In het verleden hebben we reeds eerder systemen ontwikkeld voor lokale steunpunten voor vrijwilligerswerk. Zowel vacaturebanken als registratiesystemen voor vrijwilligers. Dat waren tot nu toe steeds lokale systemen die ook via internet ontsloten werden. Met onze ervaring met eerdere systemen bieden wij met www.IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl een eigentijdse toepassing op internet voor een brede doelgroep.
Op deze manier hebben organisaties een veel groter bereik en kunnen we zowel de zoekende vrijwilliger als wervende organisatie optimaal van dienst zijn. Door onze expertise weten we dat dit systeem via de zoekmachines optimaal gevonden kan worden via zeer uiteenlopende zoekwoorden. De slaagkans bij een zoekoptie zal hiermee zeker optimaal zijn. Kijk voor het aantal zoekopdrachten op http://www.ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl/statistieken_bekijken.php.

Onderzoeksburo Jan Waalen is een kleine zelfstandige organisatie die voortkomt uit het reguliere welzijnswerk. Door de opgedane ervaring en intensieve samenwerking met andere kleine organisaties zijn wij in staat gebleken om tegen zeer geringe kosten optimale dienstverlening te kunnen bieden. Onze expertise is om slimme en snelle databestanden te bouwen die via internet optimaal te vinden zijn en waarmee snel en doelgericht een dienst of activiteit gevonden wordt. Wij hebben geen zoeksysteem, maar een vindsysteem ontwikkeld. We leggen de nadruk op de informatie die mensen zoeken en niet op de informatie die organisaties geven. Op die manier komt de juiste informatie het snelst in beeld bij de zoeker.

Andere systemen die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en die zeer succesvol zijn:
- www.Digitale-Sociale-Kaart.nl  met in 2012 meer dan 5.500.000 hits
- www.Het-UITstapje.nl  met in 2012 bijna 2.000.000 hits
- www.subsidiescanner.nu  met in 2012 ruim 840.000 hits
Op zoek naar Pilot organisaties

Het systeem is nog in ontwikkeling.
Wij zijn er bij gebaat dat het systeem optimaal gaat functioneren. Hiervoor is het noodzakelijk dat verschillende mensen het systeem gaan gebruiken en dat het zo snel mogelijk redelijk gevuld gaat worden. We hebben op dit moment contact met enkele Steunpunten voor vrijwilligerwerk om het systeem te testen en te gebruiken. We zoeken nog een aantal organisaties van verschillende omvang om het systeem met ons samen verder te ontwikkelen en te testen. In 2013 hoeven deze organisaties hiervoor geen bijdrage te betalen en kunnen zij gratis van onze diensten en ons systeem gebruik maken. Als tegenprestatie vragen we wel feedback over het gebruik en de resultaten.