header

Privacy verklaring


Verzamelde gegevens:

De bescherming van privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Kenniscentrum Vrijwilligers handelt bij al haar activiteiten, met daarin inbegrepen de vacaturesite ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl, volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de landelijke overheid. Wij werken er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze verordening en andere wetgeving aan ons stelt.

Verwerkte gegevens:

Kenniscentrum Vrijwilligers verwerkt gegevens welke door jou kunnen worden ingestuurd via onze website(s). Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Vacature gegevens: je naam, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden doorgegeven aan de organisatie die deze vacature heeft gepubliceerd op ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl.
Het versturen van onze nieuwsbrief: Je naam en uw e-mailadres.
Het versturen van aangevraagde informatie: Je naam, uw e-mail adres en je bericht.
Het versturen van aangevraagde informatie: Naam organisatie, je naam, functie, telefoonnummer en je e-mailadres.
Het opnemen van contact met jou: je naam, je telefoonnummer en je opmerkingen.
Uitgangspunt voor de bewaring van gegevens is dat wij deze niet langer bewaren dan nodig is om het doel, promotie- en marketing, te bereiken. De grondslag voor deze verwerking ligt in ons gerechtvaardigd belang.

Beveiliging van je gegevens.

Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van je persoonsgegevens te voorkomen.

Binnen Kenniscentrum Vrijwilligers hebben alleen die personen toegang tot je gegevens die deze gezien hun taken en bevoegdheden nodig hebben. Ieder die werkt uit naam of onder verantwoordelijkheid van Kenniscentrum Vrijwilligers is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring. Alle medewerkers van Kenniscentrum Vrijwilligers zijn op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot je persoonsgegevens.

Ook van onze leveranciers die te maken krijgen met je persoonsgegevens vragen wij de geheimhoudingsverklaring. Met leveranciers die je gegevens moeten verwerken hebben wij daarnaast via aparte verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over de verwerking.

Je rechten en plichten:

Hieronder zijn je belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven en gaan wij in op de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, welke processen en protocollen wij hanteren en hoe wij de veiligheid gegevens waarborgen.

Recht op inzage:

Je mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen je dit in principe nooit weigeren. Wel kan het zijn dat we je niet alle gegevens kunnen laten inzien, omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg zoeken wij hiervoor een passende oplossing. Wanneer je een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te krijgen in je gegevens vragen wij je om dit verzoek te ondertekenen en een kopie bij te voegen van je identiteitsbewijs. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij je geen kosten in rekening brengen.

Recht op correctie:

Je kunt op elk moment het verzoek bij ons indienen om je gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je verhuisd bent of omdat contactgegevens veranderd zijn. Je kunt alleen de feitelijke gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een rapportage na afloop aan te laten passen. je kunt wel altijd vragen om je commentaar aan dit soort rapportages te laten toevoegen.

Recht op beperking:

Je kunt het verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens. Dit houdt in dat wij minder gegevens zullen verwerken.

Recht om vergeten te worden:

Je kunt ons verzoeken om je gegevens of delen daarvan te vernietigen. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij door de wet verplicht zijn om de gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren.

Recht om bezwaar te maken:

Bij verwerking van je gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan een nieuwe afweging moeten maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing waarvoor je geen expliciete toestemming hebt gegeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, maar ook aan het telefonisch benaderen.

Recht om een klacht in te dienen:

Mocht je van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, je geen inzage hebben gegeven of één van je andere rechten hebben geschonden, kun je hierover een klacht bij ons indienen danwel bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen met betrekking tot je persoonsgegevens kun je ook altijd met ons contact opnemen.